Закон про списання кредитів 2023

У 2023 році було прийнято та набрало чинності законодавство України про внесення змін до деяких законів країни з питань нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану, а також вдосконалення державного регулювання у сфері фінансових послуг (Закон про зниження боргів за кредитами під час воєнного стану).

Основною метою цього закону є вирішення проблеми, пов’язаної з нарахуванням завищених та непропорційно високих процентів за угодами споживчого кредиту, які укладаються з особами, що проживають на своїх постійних місцях проживання або покинули їх (зокрема, якщо особа є внутрішньо переміщеною згідно зі Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»). Головним чином, такі проблеми виникають на територіях, де триває або тривала збройна боротьба, або на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією.

Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Після проведення аналізу звернень громадян була виявлена проблема нарахування завищених та непропорційно високих процентів за використання позичених коштів в рамках угод споживчого кредиту серед осіб, які мають постійне місце проживання або покинули свої постійні місця проживання (зокрема, якщо споживач є особою, що перебуває на обліку як внутрішньо переміщена згідно зі Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»). Ця проблема особливо актуальна на територіях, де тривають або тривали збройні конфлікти, або які тимчасово окуповані РФ.

Зазвичай розрахунок цих високих процентів важить на споживачів, які проживають або покинули особливо постраждалі від війни території, і стає або надто обтяжливим, або неможливим для них, оскільки вони опинилися у складних обставинах.

Метою цього проекту закону є забезпечення справедливих, добросовісних та розумних правовідносин між кредиторами та споживачами, які опинилися в складних обставинах, з метою дотримання принципів справедливості та розумності.

Основні положення нового закону про реструктуризацію кредиту

Згідно з цим законом передбачається обов’язкова реструктуризація зобов’язань споживачів за договорами про споживчий кредит на період дії в Україні воєнного стану та протягом тридцяти днів після його закінчення або скасування. Ця реструктуризація стосується споживачів, які мають постійне місце проживання або покинули свої постійні місця проживання (зокрема, якщо споживач є особою, що перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»). Це стосується територій, де тривають або тривали збройні дії, або які тимчасово окуповані Російською Федерацією.

Закон про списання кредитів сприятиме захисту прав споживачів, які уклали договори про споживчий кредит та мають постійне місце проживання або покинули свої постійні місця проживання (зокрема, якщо споживач є особою, що перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»). Це стосується територій, де тривають або тривали воєнні дії, або які тимчасово окуповані РФ.

Які кредити підлягають реструктуризації в 2023 році по новому закону

У період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування, грошові зобов’язання за договорами про споживчий кредит, укладеними до 24 лютого 2022 року з фінансовими установами (за винятком кредитних спілок), підлягають обов’язковій реструктуризації за вимогою споживача або його представника (згідно з законом або наявності довіреності на вчинення таких дій). Ця реструктуризація застосовується, якщо договір про споживчий кредит не забезпечений заставою (іпотекою), відсутнє судове рішення про стягнення заборгованості від споживача або відсутнє відповідне виконавче провадження. Також, місцем постійного проживання або колишнім місцем постійного проживання споживача (зокрема, якщо споживач є внутрішньо переміщеною особою згідно з Постановою Кабінету Міністрів України), повинна бути територія України, де ведуться (велися) бойові дії або яка тимчасово окупована.

Позичальники, що підпадають під дію нового закону про реструктуризацію, мають відповідати таким критеріям:

Додатково, позичальник на дату подання заяви про реструктуризацію повинен відповідати принаймні одному з наступних критеріїв:

 • Державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога, в тому числі виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім’ї.
 • Позичальник є батьком або матір’ю багатодітної сім’ї, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.
 • Боржник або член його сім’ї мають інвалідність внаслідок війни.

Які документи необхідно подати для списання та реструктуризації кредиту

Реструктуризація кредитного зобов’язання за договором про споживчий кредит може бути здійснена за заявою позичальника, яку необхідно подати банку або колекторам у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Заяву можна надіслати особисто або рекомендованим листом.

У заяві для реструктуризації кредиту необхідно зазначити наступну інформацію:

 • ПІП (за наявності) споживача;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта;
 • Найменування банку та/або колекторів;
 • Інформація про номер договору (за наявності) та дату укладення договору;
 • Інформація про зареєстроване та задеклароване місце проживання споживача;
 • Контактна інформація позичальника;
 • Інформація про відповідність споживача критеріям, які надають право на реструктуризацію кредитного зобов’язання за договором про споживчий кредит.

До заяви, згідно з новим законом про списання процентів, необхідно долучити наступні документи:

 • Довідка про військовий облік (ВПО);
 • Документи, що підтверджують постійне місце проживання на території України, де ведуться (велися) бойові дії;
 • Документи, які підтверджують інформацію, вказану у заяві (документи про склад сім’ї, про доходи споживача та членів його сім’ї, за потреби – на вимогу кредитора);
 • Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Документи, що додаються до заяви про реструктуризацію, мають бути надіслані колекторам або МФО у оригіналі або належним чином посвідченими копіями.

Позичальник несе відповідальність за достовірність наданої інформації в заяві про реструктуризацію. Подання недостовірних даних може призвести до відмови у проведенні реструктуризації.

Коли реструктуризація кредиту неможлива

Є випадки, коли реструктуризація кредиту неможлива:

 • Всі кредити за договором про споживчий кредит були реструктуризовані після 24 лютого 2022 року.
 • Кредитний договір був укладений з метою придбання майна, яке віднесено або буде віднесено до об’єктів житлового фонду та/або автомобіля, якщо це майно/автомобіль надано в заставу кредитору.
 • Реальна річна процентна ставка, визначена в договорі про споживчий кредит, менша за облікову ставку Національного банку України, збільшену на 5 відсоткових пунктів (гранична ставка).

Після проведення реструктуризації строк погашення загального розміру кредиту, встановлений внаслідок реструктуризації, не може бути скорочений за згодою сторін, але може бути збільшений. Споживач має право повністю або частково погасити загальний розмір кредиту раніше, ніж встановлений строком, встановленим у результаті реструктуризації. Забороняється накладати на споживача будь-які додаткові грошові або інші майнові зобов’язання в зв’язку з реалізацією такого права.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *